Efektivní vymáhání pohledávek

Kontakt

SLAVIA INVEST a.s.

Sídlo:
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Veleslavín

Pobočka:
Litovelská 1340/2C, 779 00 Olomouc

IČ: 25874501
DIČ: CZ25874501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9280

Telefon: 732 328 774
Email: info1@slaviainvest.cz

E-mail: slaviainvest@slaviainvest.cz
www.slaviainvest.cz

Řešení pro věřitele 

  • Vyhledání dalších věřitelů
  • Návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka
  • Přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace
  • Trestní oznámení
  • Žaloby o zaplacení pohledávky

Řešení pro dlužníka 

  • Konsolidace dluhů - nebankovní půjčka zajištěná nemovitostí
  • Oddlužení nemovitostí

SLAVIA INVEST a.s.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6, Veleslavín

email: slaviainvest@slaviainvest.cz
www.slaviainvest.cz