Efektivní vymáhání pohledávek

Kdo jsme

Společnost SLAVIA INVEST a. s. jsme založili v roce 2001. Od té doby jsme získali velké množství zkušeností v oblasti pohledávek.

Při řešení pohledávky vystupujeme jako třetí, konstruktivní, nezainteresovaná strana ve sporu. Pohledávky se vždy snažíme vypořádat mimosoudním inkasem na základě smlouvy a plné moci.

Snažíme se najít společnou řeč mezi vámi a dlužníkem, tak aby byl spor zdárně vyřešen.


Proč právě my?

Řešení pro věřitele 

  • Vyhledání dalších věřitelů
  • Návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka
  • Přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace
  • Trestní oznámení
  • Žaloby o zaplacení pohledávky

Řešení pro dlužníka 

  • Konsolidace dluhů - nebankovní půjčka zajištěná nemovitostí
  • Oddlužení nemovitostí

SLAVIA INVEST a.s.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6, Veleslavín

email: slaviainvest@slaviainvest.cz
www.slaviainvest.cz